Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 15/02/2017
All Day

Location
ETC Centre

Categories No Categories


Η σωστή εκτίμηση κινδύνου ειναι ανάγκη πρωταρχικής σημασίας για κάθε εταιρεία ή επιχείρηση. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων στην εργασία, των σχετικών κανονισμών, τις επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας και να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους αποδοτικά και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά/προστατευτικά μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων.

BROCHURE! Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ