Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 02/11/2016
8:30 am - 5:30 pm

Location
ETC Centre

Categories No Categories


Η σωστή εκτίμηση κινδύνου είναι ανάγκη πρωταρχικής σημασίας για κάθε εταιρεία ή επιχείρηση.  Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων στην εργασία, των σχετικών κανονισμών, τις επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας και να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους αποδοτικά και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά/προστατευτικά μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων.

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και όλων των συντελεστών παραγωγής, με την εισαγωγή στην παραγωγική αλυσίδα χιλιάδων επικινδύνων ουσιών, με την πολυπλοκότητα και την αναβάθμιση της εργασιακής και επαγγελματικής δραστηριότητας, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων αποτελεί έργο πρωταρχικής σημασίας.

Brochure