Διαμεσολάβηση και νέες εξελίξεις με ιδιαίτερη αναφορά στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 25/11/2016 - 26/11/2016
8:30 am - 5:15 pm

Location
ETC Centre

Categories


Η Διαμεσολάβηση έχει εισαχθεί στην Κυπριακή αγορά βάσει της νομοθεσίας 159(1)/12.

Δεν είναι αναγκαστική αλλά τα Δικαστήρια στηρίζουν την Διαμεσολάβηση προς τα Μέρη που καταλήγουν στα Δικαστήρια. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρία και βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (role plays) σε τραπεζικές υποθέσεις βασισμένες σε αληθινά σενάρια για όσους (διαμεσολαβητές, δικηγόρους, επιχειρηματίες κλπ) θέλουν να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες για την διαδικασία Διαμεσολάβησης με εξειδίκευση τον τραπεζικό τομέα, και ώρες σαν Δια Βίου Μάθησης που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Brochure