Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

When

15/02/2017    
All Day

Where

ETC Centre
Prigkipos Karolou 4, Nicosia, 2373
Loading Map....

Η σωστή εκτίμηση κινδύνου ειναι ανάγκη πρωταρχικής σημασίας για κάθε εταιρεία ή επιχείρηση. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων στην εργασία, των σχετικών κανονισμών, τις επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας και να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους αποδοτικά και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά/προστατευτικά μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων.

BROCHURE! Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ