Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

When

16/05/2018    
8:00 am - 4:30 pm

Where

ETC Centre
Prigkipos Karolou 4, Nicosia, 2373

Event Type

Loading Map....

Σχετικά με το Σεμινάριο

Η σωστή εκτίμηση κινδύνου ειναι ανάγκη πρωταρχικής σημασίας για κάθε εταιρεία ή επιχείρηση.  Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων στην εργασία, των σχετικών κανονισμών, τις επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας και να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους αποδοτικά και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά/προστατευτικά μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων.

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και όλων των συντελεστών παραγωγής, με την εισαγωγή στην παραγωγική αλυσίδα χιλιάδων επικινδύνων ουσιών, με την πολυπλοκότητα και την αναβάθμιση της εργασιακής και επαγγελματικής δραστηριότητας, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων αποτελεί έργο πρωταρχικής σημασίας.

BROCHURE – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ