Επιχορηγημένο Σεμινάριο από την ΑνΑΔ – ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

When

20/12/2017 - 08/03/2018    
1:00 am - 5:00 pm

Where

ETC Centre
Prigkipos Karolou 4, Nicosia, 2373

Event Type

Loading Map....

Όλοι αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της Επιμέτρησης και Κοστολόγησης για σκοπούς καθορισμού του μεγέθους και του κόστους των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, καθώς και για την ετοιμασία προσφορών (procurement). Οι ποσότητες είναι αναμφίβολα ο πιο καλός τρόπος άσκησης ελέγχου στο κόστος και στο χρόνο ενός οικοδομικού έργου. Οι σύμβουλοι, οι ιδιοκτήτες, οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι χρειάζονται τις ποσότητες ενός έργου για διαφορετικούς λόγους. Μέχρι σήμερα όλοι μετρούν την ίδια εργασία με διαφορετικούς τρόπους. Οι πρωταγωνιστές της οικοδομικής βιομηχανίας με πλήρη συνείδηση της χρησιμότητας μιας Νέας Μεθόδου Επιμέτρησης και Κοστολόγησης, έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν την νέα μέθοδο επιμέτρησης για λεπτομερείς ποσότητες του RICS, NRM2, σαν την ενιαία αυτή Μέθοδο Επιμέτρησης και Κοστολόγησης για την Οικοδομική Βιομηχανία. Μια ενιαία σύγχρονη Μέθοδος Επιμέτρησης θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην Οικοδομική Βιομηχανία με πρώτιστο πλεονέκτημα την εναρμόνιση και τυποποίηση των προσφορών. Το σεμινάριο αυτό αποτελεί την συνέχεια του πρώτου σεμιναρίου που έγινε με μία εκ βάθους ανάλυση του NRM2 και το αποτέλεσμα θα είναι ένα δελτίο ποσοτήτων βασισμένο στο RM2.

BROCHURE – ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ