ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ NRM2

When

11/10/2017 - 13/10/2017    
12:00 am

Where

ETC Centre
Prigkipos Karolou 4, Nicosia, 2373

Event Type

Loading Map....

Όλοι αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της Επιμέτρησης για σκοπούς καθορισμού του μεγέθους των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, καθώς και για την ετοιμασία προσφορών (procurement). Οι ποσότητες είναι αναμφίβολα ο πιο καλός τρόπος άσκησης ελέγχου στο κόστος και στο χρόνο ενός οικοδομικού έργου. Οι σύμβουλοι, οι ιδιοκτήτες, οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι χρειάζονται τις ποσότητες ενός έργου για διαφορετικούς λόγους. Μέχρι σήμερα όλοι μετρούν την ίδια εργασία με διαφορετικούς τρόπους. Οι πρωταγωνιστές τις οικοδομικής βιομηχανίας με πλήρη συνείδηση της χρησιμότητας μιας Ενιαίας Μεθόδου Επιμέτρησης, έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν την νέα μέθοδο επιμέτρησης για λεπτομερείς ποσότητες του RICS, NRM2, σαν την ενιαία αυτή Μέθοδο Επιμέτρησης για την Οικοδομική Βιομηχανία. Μια ενιαία σύγχρονη Μέθοδος Επιμέτρησης θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην Οικοδομική Βιομηχανία με πρώτιστο πλεονέκτημα την εναρμόνιση και τυποποίηση των προσφορών. Το σεμινάριο αυτό αποτελεί το πρώτο σεμινάριο του είδους του και σκοπό έχει την επεξήγηση της νέας Μεθόδου Επιμέτρησης NRM2.

BROCHURE – ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ